Staročeský jarmark

Na závěr prázdnin je v sobotu 26. srpna od 9 do 16 hodin v Národopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná řemesla s možností jejich zakoupení. V doprovodném programu je připravena dechová hudba, občerstvení a vyžití pro děti. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je 40,- Kč. Muzeum v Třebízi je samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, a to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o prázdninové víkendy do 18 hodin.

St. jarmark

Dny lidové architektury Středočeského kraje


22. a 23. července 2017, Národopisné muzeum a obec Třebíz

Ve dnech 15. - 23. července proběhnou na vybraných místech kraje středočeské Dny lidové architektury. Slavnostní zakončení proběhne v sobotu 22. července v Třebízi, zatímco zahájení o týden dříve ve skanzenu Vysoký Chlumec. Více informací včetně programu naleznete na těchto odkazech:
odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3, odkaz 4.

Akci pořádá Kotěrovo centrum architektury, Národní památkový ústav a Středočeský kraj za podpory Obce Třebíz a Vlastivědného muzea ve Slaném.

P1030758

Televizní natáčení a Velikonoce na statku


1.—6. března a 3.—7. dubna 2017, Cífkův statek

Upozorňujeme veřejnost, že od 1. do 6. března bude v
Cífkově statku čp. 1 v Třebízi probíhat natáčení pokračování seriálu České televize První republika.

ct logo


Přibližně o měsíc později, od 3. do 7. dubna na stejném místě pořádá cestovní kancelář
CK2 další Velikonoce na statku, tedy program určený školním výpravám. Více se dozvíte na tomto odkazu.

ck2 logo

V Národopisném muzeu byly opraveny dvě střechy


Třebíz čp. 1 a čp. 20

V prosinci loňského roku byly provedeny dvě opravy střech na stavebních památkách ve správě muzea.

V areálu Cífkova statku - srdci Národopisného muzea - byla provedena I. fáze obnovy střešní plochy na mohutné stodole, která leží v severní části dvora. Byla provedena také výměna laťování a oprava vybraných tesařských prvků (krov). Akce byla finančně podpořena Středočeským krajem a Obcí Třebíz. Opravu za dozoru orgánů památkové péče prováděla firma MAX Stavební, a.s. II. fáze - dokončení opravy - je naplánováno na letošní rok. Poté bude možné stodolu zpřístupnit veřejnosti a nabídnout k návštěvě expozici staré zemědělské techniky.

Obnovy se dočkala také dlouhodobě chátrající střecha na návesním domku čp. 20, který přímo sousedí s rodným domem Václava Beneše Třebízského. Zde firma MAX Stavební, a. s., pod památkovým dozorem provedla kompletní opravu střechy včetně zednických prací. Realizaci akce umožnila dotace Ministerstva kultury ČR s pomocí Obce Třebíz. Pro využití objektu jsou nutné další opravy v interiéru, poté zde bude výhledově možné mj. rozšířit expozici muzea.

Stodola v arealu cp.1 po ukonc ení I. fáze opravy střechy.Navesni domek cp. 20 po ko mpletní opravě střechy.

Staročeský jarmark


sobota 27. srpna 2016 od 9 do 16 hodin, Třebíz čp. 1 a 2

Na závěr prázdnin je v Národopisném muzeu Třebíz připraven tradiční Staročeský jarmark. Po celý den budou na dvoře Cífkova statku předváděna rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V doprovodném programu hraje Kapela Lidovka Rudolfa Rytiny. V ceně vstupenky je zahrnuta ochutnávka tradiční české kuchyně připravené restaurací Továrna ze Slaného. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je jednotné 30,- Kč.

jarmark-trebiz-final

Muzeum v Třebízi bude v pátek 1.7. uzavřené!


Celý areál Národopisného muzea v Třebízi bude v pátek 1. července 2016 veřejnosti z technických důvodů uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Třebízská pouť


Zveme Vás na tradiční třebízskou pouť, která proběhne 21. a 22. května 2016!

Více informací a program.

Sezóna 2016 a výstava o Dobrovízi


1. května je muzeum v Třebízi opět v plném provozu, a to až do 31. října 2016.

Kromě stálých expozic v Národopisném muzeu můžete navštívit putovní výstavu Národního památkového ústavu -
Dobrovíz v náručí památkové péče aneb včera, dnes a "kdyby." Výstava na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz ukazuje výsledky a vliv památkové péče v plošně chráněných sídlech, upozorňuje na jejich proměnu v posledních desetiletích. Dále jsou ve výstavních prostorách muzea k vidění starodávné selské židle a ukázky bednářského řemesla. Na dvoře Cífkova statku se v době pouti seznamte s ukázkami původních řemesel s možností zakoupení netradičních výrobků.

Třebízský vesnický skanzen zachránila vzpoura


Screenshot 2016-04-29 16.25.14

Vánoce na statku 2015


Vánoce na statku

Opravy na statcích


V podzimních měsících probíhá závěrečná fáze oprav krovu a výměny střešní krytiny na hospodářském stavení Šubrtova statku čp. 2. Po dokončení opravy se podstatně rozšíří zázemí muzea. Současně probíhají přípravné práce pro rekonstrukci podlahy v 1. patře konírny v areálu Cífkova statku čp.1, kam bude posléze instalována nová expozice zemědělství.

Oprava střechy na Šubrtově statku čp.2