Zahájení nové sezóny


1. června 2020, areál Národopisného muzea

S radostí vám oznamujeme, že Národopisné muzeum Slánska v Třebízi bude letos pro veřejnost otevřeno od 1. června ve standardním návštěvním režimu.

Národopisné muzeum Trebíz