Stacks Image 16

Rodný domek Václava Beneše Třebízského, č. p. 19

Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes Památník, věnovaný životu a dílu spisovatele. Tradice literárního muzea od roku 1904, kdy se Jindřich Šimon Baar, tehdy farář v Klobukách zasloužil o to, aby přízemí domu bylo vyhrazeno památkám na spisovatele.

No. 19 – Parental House of V. B. Třebízský

One of the 3 craftsmen houses with an unusual floor plan (on the ground floor there is only a kitchen with a hall and the bedrooms are on the first floor). In 1904 inhabitants of Třebíz modified the house to a memorial to their fellow countryman, a popular writer of historical novels and stories. A room with a „lid“ ceiling presents the oldest interior in the whole village.