Stacks Image 14

Šubrtův statek, č. p. 2

Větší statek s obytným stavením ze začátku 19. století na místě starší budovy. Hodnotné hospodářské budovy slouží jako depozitář sbírkového fondu a konzervátorská dílna.

No. 2 – Šubrt's Estate

The house was built in the middle of the 19th century where used to be an older building. It is used for different purposes of our Museum.