Stacks Image 15

Obchod ve zboží smíšeném, č. p. 4

Místnost upravená v původním výměnku selské usedlosti. Interiér vesnického krámku byl získán z obce Stehelčeves a postupně se doplňuje. V krámku se prodávalo vše potřebné, co venkovské hospodářství neposkytovalo např. některé potraviny a nápoje, nádobí, knoflíky, nitě, petrolej, školní potřeby, cylindry, biče, košťata etc…

No. 4 – General (grocery) Store

The room overlooking the village square, which used to be a farmer's retreat home, is used as an exhibition of a country store. The furnishing is from Stehelčeves near Kladno.