Stacks Image 17

Výměnkářská chalupa, č.p. 63

Pochází z první poloviny 19. století, patří k usedlosti č.p. 11. Součástí chalupy je chlívek pro kozu a špýchárek se sklípkem. Interiér odpovídá počátku 19. století.

No. 63 – Farmer's Retreat

House Dates back to the 19th century. It belongs to the farmstead No. 11. There is also goat shed, granary and cellar. The interior is from the 19th century.