Stacks Image 18

Ševcovna, č. p. 64

Chalupa patřící k č. p. 10 byla určena výměnkáři, případně se pronajímala rodinám zemědělských pracovníků v podruží. Stavení mělo světnici, síň a komoru. Vybavení dokládá bydlení nemajetných vrstev vesnického obyvatelstva z 19. století. Ševcovské nářadí připomíná, že posledním obyvatelem byl vesnický obuvník – švec.

No. 64 – Shoemaker's Workshop

Originally it was a farmer´s retreat house. It belongs to the No. 10. There is a simple triformed ground plan (kitchen, hall, pantry). In the farmyard there are pigsties and a goat shed. The last person to live there was a shoemaker with his family. The small kitchen was used as a workshop.